Clink VvE-beheer

Onze VvE’s bestaan uit eigenaren van de koopwoningen, samen met Hef Wonen, Hof Wonen of Stedelink. De VvE zorgt voor het onderhoud, het beheer en de verzekeringen van het gemeenschappelijke deel van het gebouw.

Inloggen voor eigenaren

Meer over Clink VvE-beheer

Onze 4 afdelingen werken nauw samen om uw VvE zo goed mogelijk te bedienen:

  • VvE-beheerders ondersteunen eigenaars en het bestuur op administratief, juridisch, technisch en sociaal gebied.
  • Technisch VvE-beheer handelt ingewikkelde reparatieverzoeken af, geeft technisch advies en zorgt voor offertes voor planmatig onderhoud.
  • Klantenservice helpt u graag als u vragen heeft. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8:30 tot 17:00 uur.
  • Financiële zaken verwerkt betalingen, incassotrajecten en begrotingen. En stemt af met de kascommissie over de jaarrekening.

Clink VvE-beheer gaat zorgvuldig om met het geld van de VvE, volgt wet- en regelgeving actief, brengt risico’s in beeld en beheerst deze. Ons uiteindelijke doel is een goede dienstverlening voor alle eigenaars, zodat het gebouw er zo goed mogelijk bijstaat.

Onze klanten zijn tevreden over de begeleiding van reparatieverzoeken. Ons gemiddelde cijfer in 2022 was een 8,2. Onze klanten gaven onze VvE-beheerders het cijfer 7,8 in 2022.

Informatie voor leveranciers

Stuur uw VvE-facturen naar:
[Naam van VvE]
Postbus 8120
3009 AC Rotterdam
of
als PDF naar vve-facturen@clinkdiensten.nl

Vragen over VvE-facturen?
Mail naar vve-beheer@clinkdiensten.nl

De btw-verleggingsregeling is niet van toepassing op de facturen voor de VvE.