Clink diensten

Voor Hef Wonen, Hof Wonen en Stedelink

Clink diensten is het gezamenlijke organisatieonderdeel dat diensten levert aan de woningcorporaties Hef Wonen, Hof Wonen en Stedelink. Via gezamenlijke inkoop, kennisdeling en de inzet van mensen op het gebied van onder meer inkoop, ICT en HR ondersteunen wij de corporaties. Dit leidt tot een kostenefficiënte bedrijfsvoering én tot een innovatieve en toekomstbestendige dienstverlening. Door samenwerking borgen we immers continuïteit, kennis en kwaliteit.

Vanuit Clink diensten dragen we ook zorg voor het vastgoedbeheer binnen VvE’s met woningen of bedrijfsruimtes van onder meer Hef Wonen, Hof Wonen en Stedelink. Dit doen we onder de naam Clink VvE-beheer.

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe collega's om onze teams te versterken. Kijk voor onze actuele vacatures hier.

Clink VvE-beheer

De VvE zorgt voor het onderhoud, het beheer en de verzekeringen van het gemeenschappelijke deel van het gebouw.

Clink VvE-beheer

Doel

Clink diensten ondersteunt de drie corporaties, zodat zij zich op de kern van hun taken kunnen focussen: de volkshuisvestelijke opgave en de belangen van de huurders.

Expertise

Clink diensten ondersteunt op de volgende gebieden: Inkoop, Human Resources, ICT Service en Beheer, Change & Configuration, Applicaties & Business Intelligence, Processen & informatievoorziening en meer. Lees meer over onze expertise

Werkwijze

Clink diensten voert zijn taken uit in opdracht van verschillende organisatieonderdelen van de drie corporaties, vooral Financiën & Ondersteuning. De strategische sturing vindt plaats in de Bestuursraad. Deze bestaat uit een bestuurder van alle drie de corporaties en de twee directeuren van Clink diensten.