Expertise

Clink Diensten ondersteunt op de volgende gebieden.

Inkoop
Inkoop ondersteunt de rest van de organisatie bij het inkopen. De focus ligt op het faciliteren van het inkopen van goederen, diensten en werken, het verzorgen van de marktbenadering en van de uitvraag en contractering.

Human Resources
Human Resources (HR) vervult de rol van strategisch partner voor vraagstukken over integrale bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Ook adviseert en ondersteunt HR bij het personeelsmanagement en verzorgt de salarisadministratie.

ICT Service & Beheer
ICT Service & Beheer verleent diensten op het gebied van de ICT-infrastructuur, zoals de service desk en het systeembeheer.

Change & Configuration
Change & Configuration zorgt voor het onder controle brengen en houden van de (veranderende) ICT-infrastructuur en architectuur. Na de splitsing van het ICT-landschap voor de drie corporaties heeft Change & Configuration als belangrijkste opgave: de implementatie van nieuwe digitale toepassingen voor een optimale bedrijfsvoering en dienstverlening aan de huurders.

Applicaties & Business Intelligence
Applicaties & Business Intelligence verleent diensten op het gebied van het functioneel-, applicatie- en database beheer, inclusief het verzorgen van datawarehouses en intelligence tools en rapportages.

Processen & informatievoorziening
Processen & informatievoorziening ondersteunt de drie corporaties onder meer in het doorvoeren van procesoptimalisaties.

Documentaire Informatievoorziening
Documentaire Informatievoorziening (DIV) levert diensten voor betrouwbare en efficiënte informatievoorziening. De informatie binnen de drie corporaties wordt eenduidig, correct en toekomstbestendig vastgelegd, beheerd en beschikbaar gesteld. DIV bewaakt ook de bewaartermijnen voor documentatie binnen de AVG-richtlijnen.

Privacy & Security
Privacy & Security levert diensten voor de drie corporaties voor beleidsontwikkeling en het bevorderen van awareness bij de medewerkers rondom dit thema. Ook adviseert het team over de technische invulling van Privacy & Security vraagstukken in applicaties en systemen. Het team werkt nauw samen met de Audit, Risk & Compliance Officers binnen de drie corporaties.

Treasury
Treasury levert diensten voor liquiditeitsmanagement, ondernemingsfinanciering, rente- en valutamanagement en beheer van werkkapitaal van de drie corporaties. En helpt om het treasury beleid binnen de corporaties te optimaliseren.

Fiscale Zaken & Verzekeringen
Fiscale Zaken levert diensten voor de fiscale verwerking van de financiële administratie, fiscale aangiftes en fiscaal advies. Verzekeringen sluit verzekeringspolissen af en voert de verzekeringsadministratie. Het team wikkelt ook schadeclaims af voor schades gemeld door huurders, in opdracht van de drie corporaties.

VvE-beheer
VvE-beheer verzorgt het vastgoedbeheer binnen VvE’s met woningen of bedrijfsruimtes van onder meer Hef Wonen, Hof Wonen en Stedelink. Dit omvat het administratief, financieel en technisch beheer van de VvE. Lees meer over Clink VvE-beheer.

Levering van warmte en koude
Loek Warmte levert warm water en duurzame warmte en koude aan woningen en organisaties. Ook verhuurt Loek Warmte warmtepompen.